Про нас

 

ПРIОРИТЕТНI НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДIЯЛЬНОСТI:

       

         – розробка системи оцінки селекційного потенціалу батьківських форм і створення гібридів цукрових буряків для виробництва цукру та альтернативних видів палива;

         – розробляння наукових основ біологізації та удосконалення систем удобрення, які забезпечують підвищення продуктивності культур та стабілізацію родючості ґрунту в умовах Правобережного Лісостепу;

         – вивчення змін родючості ґрунту в умовах Правобережного Лісостепу залежно від антропогенного навантаження і кліматичних чинників та ландшафтних особливостей території;

– наукове обґрунтування побудови  моделей різноротаційних зернобурякових сівозмін для підвищення їх продуктивності  і відтворення родючості ґрунту для господарств різної спеціалізації;

         – створення гомозиготних  ліній для отримання високопродуктивних гетерозисних  гібридів жита озимого  з використанням культури in vitro;

         – розробка методів отримання вихідного селекційного матеріалу та створення сортів вівса ярого з використанням ембріокультури;

         – обґрунтування методологічних принципів оцінки факторів формування видового складу комах біоенергетичних культур та контроль їх чисельності;

         – розробляння інтегральної системи застосування регуляторів росту на біоенергетичних культурах;

         – вирощування насіння зернових, зернобобових та круп’яних культур, занесених до реєстру рослин сортів України.

 

 

Результати фінансово-господарської діяльності